Tyto stránky jsou v současné době skladištěm textů a artefaktů, které se postupem času nahromadily v šuplících autorské dvojice ve složení Borjana Dodova & Kuba Arbes. Nově přišedším návštěvníkům se sluší hned v úvodu prozradit, že název domény byl zvolen víceméně náhodně, což ale neznamená, že by o ničem nevypovídal.

Pokusme se o stručné vysvětlení. Obyčejné kyvadlo je hmotné těleso upevněné pomocí vlasce nebo provázku k bodu, který se nachází nad jeho těžištěm. Uspořádání inverzního kyvadla je opačné. Hmotu drží volné rameno nad závěsnou přímkou nebo rovinou. Typickou ukázkou inverzního kyvadla je dlouhá tyč, kterou se snaží udržet cirkusový klaun na špičce svého nosu. Na konci tyče bývá porcelánový talíř. V abstraktnější strojírensko-fyzikální realizaci je klaun obvykle nahrazen mechanickým pohyblivým vozíkem. Aby se inverzní kyvadlo nepřekotilo, musí neustále vykonávat drobný pohyb v různých směrech podobně, jako když klaun pořád přešlapuje, aby vyrovnal polohu tyče, která by jinak díky působení gravitace spadla na zem. Na rozdíl od obyčejného kyvadla, které pravidelně kmitá kolem rovnovážné polohy, se tedy inverzní kyvadlo nachází v inherentně nestabilním stavu.

Podrobnější informace technického rázu najde zájemce na stránkách wikipedie.

Rozhodnete-li se zůstat, jste tu srdečně vítáni.