Náš svět tak, jak ho známe, byl a je sužován mnoha regionálními i globálními vojenskými konflikty, sociálními problémy ve formě bídy, nezaměstnanosti a nevzdělanosti a nešvary, které zahrnují zneužívání moci, veřejných prostředků a přírody ve prospěch úzké skupiny privilegovaných jedinců.